GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG THCS LÊ TRÌ

Địa chỉ: Ấp An Thạnh, Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang 

Trường THCS Lê Trì  được thành lập theo quyết định số 1806/QĐ - UB do Phó CT.UBND huyện Tri Tôn ký ngày 12/8/2003

1. Mô hình hoạt động: Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn và trên 80% giáo viên tốt nghiệp Đại học. Là những giáo viên nhiệt tình, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong dạy học; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và Cha, mẹ học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
4. Phương châm giáo dục: 
- Thực hiện giáo dục toàn diện kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái, an toàn và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. 
- Đa dạng hoá hình thức giáo dục ngoại khoá, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. 

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG