Năm học 2017 - 2018 trường THCS Lê Trì huy động kinh phí từ CMHS, mạnh thường quân đóng góp làm mai che sân lễ giúp học sinh có môi trường học tập thân thiện, an toàn